skip to Main Content

Chào các bạn,

Để có thể thực hiện đầu tư cho vay tiền/cho vay ngang hàng thì bạn cần lựa chọn các ứng dụng đầu tư cho vay tiền. Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều các ứng dụng đầu tư cho vay tiền. Dưới đây TIENCUATOI.VN xin tổng hợp các ứng dụng đã trải nghiệp để giúp nhà đầu tư có thêm thông tin trải nghiệm.

Ứng dụng đầu tư cho vay tiền ngang hàng (P2P)
Lendbiz1.Đối tượng khách hàng đầu tư

- Hộ kinh doanh
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Số tiền vay tối thiểu từ 50 triệu
- Địa bàn: Chủ yếu ở Hà Nội

2. Số tiền đầu tư

- Số vốn tối thiểu của gói Tài Lộc là 2 triệu đồng. trường hợp khách hàng tham gia chương trình ưu đãi: Phiên bản đầu tư đặc biệt thì số vốn tối thiểu mới là 5 triệu

3. Lợi nhuận tối đa

-20%/năm

4. Đăng ký sử dụng

Đăng ký ngay
Fiin1.Đối tượng khách hàng đầu tư

- Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp
- Số tiền vay từ 1 đến 10 triệu đồng
- Địa bàn: Toàn quốc

2. Số tiền đầu tư

Tối thiểu 1 triệu đồng

3.Lợi nhuận tối đa

18%/năm

4. Đăng ký sử dụng

Đăng ký ngay


Tima1.Đối tượng khách hàng đầu tư

- Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp, cầm cố tài sản
- Số tiền vay từ 5 đến 100 triệu đồng
- Địa bàn: Toàn quốc

2. Số tiền đầu tư

Tối thiểu 5 triệu đồng

3.Lợi nhuận tối đa

18%/năm

4. Đăng ký sử dụng

Đăng ký ngay

Interloan1.Đối tượng khách hàng đầu tư
- Khách hàng CBNV vay tín chấp ứng lương
- Địa bàn: CBNV các doanh nghiệp liên kết với Interloan
2. Số tiền đầu tư
Tối thiểu 1 triệu đồng
Tối đa lên tới 70 triệu đồng

3.Lợi nhuận tối đa

19%/năm

4. Đăng ký sử dụng
Đăng ký ngay
Vaymuon1.Đối tượng khách hàng đầu tư

- Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp
- Số tiền vay từ 1 đến 10 triệu đồng
- Địa bàn: Toàn quốc

2. Số tiền đầu tư

Tối thiểu 1 triệu đồng

3.Lợi nhuận tối đa

18%/năm

4. Đăng ký sử dụng

Đăng ký ngay
Tên ứng dụng đầu tư Đối tượng khách hàng đầu tưSố tiền đầu tưLợi nhuận tối đaĐăng ký sử dụng
Lendbiz
- Hộ kinh doanh
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Số tiền vay tối thiểu từ 50 triệu
- Địa bàn: Chủ yếu ở Hà Nội
- Số vốn tối thiểu của gói Tài Lộc là 2 triệu đồng. trường hợp khách hàng tham gia chương trình ưu đãi: Phiên bản đầu tư đặc biệt thì số vốn tối thiểu mới là 5 triệu20%/nămĐăng ký ngay
Fiin
- Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp
- Số tiền vay từ 1 đến 10 triệu đồng
- Địa bàn: Toàn quốc
Tối thiểu 1 triệu đồng18%/nămĐăng ký ngay
Tima
- Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp, cầm cố tài sản
- Số tiền vay từ 5 đến 100 triệu đồng
- Địa bàn: Toàn quốc
Tối thiểu 5 triệu đồng18%/nămĐăng ký ngay
Interloan
- Khách hàng CBNV vay tín chấp ứng lương
- Địa bàn: CBNV các doanh nghiệp liên kết với Interloan
Tối thiểu 1 triệu đồng
Tối đa lên tới 70 triệu đồng
19%/nămĐăng ký ngay
Vaymuon

- Khách hàng vay tiêu dùng tín chấp
- Số tiền vay từ 1 đến 10 triệu đồng
- Địa bàn: Toàn quốc
Tối thiểu 1 triệu đồng18%/nămĐăng ký ngay
Tổng hợp các ứng dụng đầu tư cho vay tiền/cho vay ngang hàng cập nhật nhất trên thị trường tại Việt Nam