skip to Main Content

Chào bạn

Bạn đang có một khoản tiền nhàn dỗi và hiện tại bạn đang gửi tiết Ngân hàng. Mức sinh lời của việc gửi tiết kiệm Ngân hàng không làm bạn hài lòng. Bạn đang muốn tìm đến một kênh đầu tư khác có mức sinh lời tốt hơn mà bạn vẫn kiểm soát được rủi ro thì kênh đầu tư cho vay tiền là một lựa chọn khá hấp dẫn cho bạn.

Đầu tư cho vay tiền thực tế đã xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng cá nhân cho vay cầm đồ, cho vay tín chấp nhưng mới chỉ thể hiện dưới dạng quy mô nhỏ hoặc chỉ cho vay dựa trên mối quan hệ quen biết. Nhà đầu tư phải thẩm định và quản lý khoản vay cho khách hàng.

Hình thức đầu tư cho vay Ngang hàng mà TIENCUATOI.VN muốn chia sẻ ở đây là đầu tư cho vay khách hàng qua ứng dụng công nghệ. Về mặt bản chất vẫn là đầu tư cá nhân cho vay cá nhân, tuy nhiên việc tìm kiếm khách hàng, thẩm định khách hàng và quản lý khoản vay do bên thứ ba chịu trách nhiệm thực hiện. Bạn chỉ cần ký một hợp đồng hợp tác với bên thứ 3 này và ủy quyền toàn bộ cho họ, sau đó việc giao dịch khá là đơn giản thực hiện ngay trên ứng dụng mọi lúc mọi nơi, mọi thời  điểm.

Hiện tại ở Việt Nam có một số nền tảng đầu tư cho vay Ngang hàng như sau:

Bạn hãy xem một số chia sẻ trải nghiệm của mình trong quá trình đầu tư tại Video sau nhé.

1.Đầu tư cho vay tiền tại nền tảng cho vay tiền Lendbiz

Đây là kênh đầu tư  cho vay tín chấp chủ yếu dành cho khách hàng hộ kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Số tiền đầu tư tối thiểu là 2 triệu đồng.

2.Đầu tư cho vay tiền tại Fiin

Đây là kênh đầu tư cho vay tín chấp, Fiin sẽ dựa trên việc thẩm định khách hàng vay tín chập bằng ứng dụng công nghệ để thực hiện việc đưa ra hạn mức cho vay phù hợp.

Bạn sẽ lựa chọn các khách hàng vay trên Fiin với số tiền thường từ 2 đến 10 triệu để cho vay.

3. Đầu tư cho vay tiền tại Tima Lender

Đây là kênh đàu tư cho vay khá đa dạng như cho vay tín chấp, cho vay cầm cố tài sản…

Bạn sẽ được lựa chọ khách hàng vay trên Tima Lender theo danh sách do Tima thẩm định để cho vay.