skip to Main Content
MỖI NGÀY MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH

Chào các bạn,

Để thực hiện đầu tư trái phiếu các doanh nghiệp một cách hoàn toàn online, bạn cần thực hiện phải tìm hiểu rõ các thông tin như sau:

1.Thông tin cần biết trước khi đầu tư trái phiếu tại TCBs

2. Phân tích và đánh giá về nền tảng đầu tư TCBs

3. Lời khuyên đầu tư cho nhà đầu tư

4. Quản lý và thừa kế các tài sản đầu tư.

  • iBond P – Các tài sản đầu tư của bạn sẽ được quản lý như thếnào
  • iBond P – Ai sẽ là người tiếp nhận xử lý các tài sản khi rủi ro xảy ra với bạn