skip to Main Content
MỖI NGÀY HỌC MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH

Chào các bạn,

Để thực hiện đầu tư trái phiếu các doanh nghiệp iBond một cách hoàn toàn online, bạn cần thực hiện học tuần tự các bài học sau: