skip to Main Content
MỖI NGÀY HỌC MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH

Các nội dung cần được làm rõ để bạn có thể đầu tư được chứng chỉ quỹ SSS của VNdirect

1.Tổng hợp thông tin vềcông ty và  sản phẩm 

 • Thông tin về năng lực và kinh nghiệm công ty chứng khoản VNDirect
 • Những điểm nổi bật của công ty chứng khoán VNdirect so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường
 • Điều kiện cần thiết để mở tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ tại VNdirect
 • Hướng dẫn mở tài khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ tại Vndirect
 • Thông tin về sản phẩm chứng chỉ quỹ SSS
 • Những điểm nổi bật về sản phẩm chứng chỉ quỹ SSS
 • Hướng dẫn cách thức đầu tư chứng chỉ quỹ SSS trên website
 • Hướng dẫn đầu tư chứng chỉ quỹ SSS trên mobile
 • Những câu hỏi thường gặp khi đầu tư chứng chỉ quỹ SSS
 • Những nội dung quan trọng cần phải nắm khi tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ SSS
 • Hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản đầu tư chứng chỉ quỹ SSS

2. Phân tích và đánh giá

 • So sánh chứng chỉ quỹ SSS và một số sản phẩm chứng chỉ quỹ trên thị trường
 • Sản phẩm chứng chỉ quỹ SSS phù hợp với đối tượng khách hàng như thế nào
 • Các rủi ro bạn cần phải biết khi đầu tư chứng chỉ quỹ
 • Những lợi ích bạn nhận được khi tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ..
 • Bạn sẽ kiếm thu nhập thụ động khi tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ SSS như thế nào
 • Đánh giá mức lợi nhuận bạn có thể nhận được sau thời gian đầu tư 20 năm

3. Lời khuyên.

 • Bạn có nên tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ SSS của VNdirect hay không
 • Thời điểm phù hợp bạn nên tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ SSS
 • Bạn nên tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ SSS với số tiền như thế nào
 • Nhà đầu tư nước ngoài nên tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ SSS như thế nào.