skip to Main Content

Chào cac bạn,

Để đầu tư cho vay tiền tại Tima Lender bạn cần phải nằm được toàn bộ các thông tin sau:

 1. Tima Lender là gì? Tại sao Tima Lender được gọi là P2P Lending.
 2. Review về công ty sở hữu nền tảng Tima Lender ( Xem website tima.vn )
 3. Hình thức đầu tư cho vay tiền qua Tima Lender phù hợp với quy định pháp luật như thế nào ?
 4. Điều kiện để trở thành nhà đầu tư tại Tima Lender ? Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia đầu tư tại Tima Lender.
 5. So sánh ứng dụng đầu tư cho vay tiền tại Tima Lender  với các ứng dụng đầu tư cho vay tiền khác trên thị trường
 6. Cách vận hành đầu tư cho vay của nền tảng đầu tư cho vay tiền Tima Lender
 7. Các chức năng cơ bản của nền tảng đầu tư cho vay tiền Tima Lender
 8. Vài trò của Tima Lender trong việc đầu tư cho vay tiền
 9. Các ưu điểm nổi bật của Tima Lender  so với các hình thức cho vay tiền truyền thống
 10. So sánh cách quản lý tiền của nhà đầu tư cho vay tại Tima Lender so với các nền tảng cho vay ngang hàng khác
 11. Các rủi ro thường gặp khi đầu tư cho vay tiền tại Tima Lender
 12. Thông tin về cộng đồng nhà đầu tư tại Tima Lender , doanh số đầu tư cho vay, tỷ lệ nợ xấu
 13. Đối tượng khách hàng vay của Tima Lender như thế nào
 14. Các điều kiện khách  hàng vay cơ bản Tima Lender gồm những gì?
 15. Thời gian đầu tư cho vay tại Tima Lender là bao lâu?
 16. Quy trình thẩm định khách hàng vay tại Tima Lender ?
 17. Cách thức xếp hạng khách hàng vay vốn tại Tima Lender
 18. Cách thức quản lý khoản vay và thu hồi nợ tại Tima Lender
 19. Công nghệ hỗ trợ như thế nào trong đầu tư cho vay tại Tima Lender
 20. Khi nợ xấu xảy ra thì Tima Lender thực hiện thu hồi nợ như thế nào?
 21. Thông tin năng lực ban lãnh đạo, cổ đông tại Tima Lender
 22. Chia sẻ trải nghiệm của nhà đầu tư về Tima Lender
 23. Tính linh hoạt của các khoản đầu tư cho vay tiền tại Tima Lender
 24. So sánh lợi nhuận đầu tư cho vay tiền tại Tima Lender so với các kênh đầu tư cho vay ngang hàng khác.
 25. Hướng dẫn cách đăng ký trở thành nhà đầu tư tại Tima Lender
 26. Cách mở tài khoản tại Ngân hàng Nam Á Bank ? Các loại chi phí liên quan khi đầu tư tại Tima Lender
 27. Cách nộp tiền vào tài khoản Tima Lender thông qua tài khoản ngân hàng Nam Á Bank
 28. Văn bản, hồ sơ cần thiết để trở thành nhà đầu tư tại Tima Lender
 29. Cách đầu tư cho vay tiền tại Tima Lender trên trên website (dạng text)
 30. Hướng dẫn đầu tư  cho vay tiền Tima Lender trên ứng dụng Mobile
 31. Hướng dẫn theo tác đầu tư cho vay tiền tại Tima Lender bằng video
 32. Hướng dẫn thao tác dầu tư cho vay tiền trên website Tima Lender bằng video
 33.  Hướng dẫn chuyển tiền về tài khoản ngân hàng bằng tài khoản Tima Lender
 34. Hướng dẫn cách bán lại khoản đầu tư cho vay tại Tima Lender
 35. Cách tất toán trước hạn khoản đầu tư tại Tima Lender
 36. Cách gia tăng hiệu quả vốn bằng việc tái đầu tư tại Tima Lender
 37. Cách tính lãi khoản đầu tư cho vay tại Tima Lender.

Bạn có thể chia sẻ và tìm hiểu thêm thông tin tại: THAM GIA CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ CHO VAY NGANG HÀNG (P2P LENDING) TRÊN FACEBOOK