skip to Main Content
MỖI NGÀY HỌC MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH

Chào các bạn,

Để tìm hiểu về đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender bạn cần phải tìm hiểu rõ các nội dung như sau:

I.Các nội dung cần biết về nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng Tima Lender.

Bài số 1: Đầu tư cho vay ngang hàng Tima Lender là gì?

Bài số 2: Thông tin sản phẩm đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 3: Lãi suất và cách tính lãi khoản đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 4: Các rủi ro khi đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 5: Ưu điểm và nhược điểm của  đầu tư cho vay ngang hàng Tima Lender với các kênh đầu tư khác trên thị trường.

Bài số 6: So sánh gửi tiết kiệm Ngân hàng và đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 7: So sánh lợi nhuận đầu tư tại nền tảng Tima Lender so với các kênh đầu tư cho vay ngang hàng khác

Bài số 8: So sánh lãi suất đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender và các công ty cho vay ngang hàng khác (vnvon, fiin, vaymuon, dragonlend)

Bài số 9: Đánh giá hiệu quả đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 10: Đánh giá tính minh bạch trong đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 11: Đánh giá tính thuận tiện trong đầu tư cho vay ngang tại Tima Lender

Bài số 12: Thông tin nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 13: Đánh giá thông tin năng lực  Công ty  cổ phần tập đoàn Tima.

Bài số 14: Các kênh giao dịch đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 15:  Các hình thức kết nối đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 16 : Điều kiện để trở thành nhà đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 17 :  Các bước để trở thành nhà đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 18 : Hướng dẫn đăng ký tài khoản đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender

Bài số 19 : Hướng dẫn liên kết tài khoản Ngân hàng với tài khoản đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 20 : Hướng dẫn thực hiện đầu tư cho vay ngang hàng tại Tima Lender.

Bài số 21 : Hướng dẫn nhận tiền và tái đầu tư cho vay tại Tima Lender.

Bài số 22: Khi nợ xấu xảy ra thì Tima Lender thực hiện thu hồi nợ như thế nào.

Bài số 23: Công ty bảo hiểm thực hiện chi trả khoản nợ xấu của khách hàng như thế nào?

Bạn có thể chia sẻ và tìm hiểu thêm thông tin tại: THAM GIA CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ CHO VAY NGANG HÀNG (P2P LENDING) TRÊN FACEBOOK