skip to Main Content
MỖI NGÀY HỌC MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH
 1. Tài khoản ngân hàng là gì? Gồm những loại tài khoản nào.
 2. Quy định pháp luật liên quan đến tài khoản Ngân hàng
 3. Thời gian giao dịch của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
 4. Lợi ích của tài khoản thanh toán Ngân hàng
 5. Cách thức mở tài khoản thanh toán Ngân hàng
 6. Có thể mở được bao nhiêu tài khoản thanh toán Ngân hàng
 7. Thẻ ATM liên kết với tài khoản thanh toán Ngân hàng như thế nào
 8. Tài khoản thấu chi là gì
 9. Tài khoản thấu chi và tài khoản thanh toán khác nhau như thế nào
 10. Các giao dịch liên quan đến tài khoản Ngân hàng
 11. Hướng dẫn nộp tiền, rút tiền tài khoản Ngân hàng trong giờ giao dịch
 12. Các phương thức chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng
 13. Tài khoản Ngân hàng liên kết với những tài khoản nào?
 14. Ngân hàng giao dịch tài khoản thời gian nào?
 15. Hướng dẫn cách thức nộp, rút tiền ngoài giời giao dịch ngân hàng
 16. Hướng dẫn cách chuyển tiền khác (liên) ngân hàng nhanh nhất?
 17. Hướng dẫn mở tài khoản thanh toán không cần đến Ngân hàng
 18. Hướng dẫn cách nộp tiền không cần đến ngân hàng?
 19. Hướng dẫn cách thức nộp rút tiền ngân hàng ngoài giờ giao dịch.
 20. Hướng dẫn chuyển khoản trong, ngoài Ngân hàng ngoài giờ giao dịch
 21. Hướng dẫn nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền Ngân hàng vào thứ 7, chủ nhật và buổi tối
 22. Hướng dẫn liên kết tài khoản Ngân hàng và tài khoản đầu tư chứng khoán.
 23. Hướng dẫn đóng tài khoản thanh toán Ngân hàng