skip to Main Content
MỖI NGÀY MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH
Lãi Suất Cơ Sở, Lãi Suất Tham Chiếu Trong Cho Vay Ngân Hàng Là Gì

Lãi suất cơ sở, lãi suất tham chiếu trong cho vay ngân hàng là gì

Chào các bạn,

Thực tế khi đi vay vốn bạn hay nhận được các thông báo chào lãi suất cho vay hay sát hơn là các hơn đồng tín dụng của bạn có quy định mức lãi suất liên quan đến lãi suất cơ sở, lãi suất tham chiếu.

Vậy lãi suất cơ sơ,  lãi suất tham chiếu là gì?

Hai thuật ngữ này tùy mỗi ngân hàng có cách thức sử dụng khác nhau đối với từng sản phẩm nhưng về cơ bản nó chung bản chất.

Lãi suất cơ sơ, lãi suất tham chiếu là lãi suất dùng để xác định mức lãi suất cho vay sau kì điều chỉnh lãi suất hàng quý, hàng năm….

Mức lãi suất này được các ngân hàng thay đổi thường xuyên và có công bố cụ thể.

Công thức tính lãi suất sau kì điều chỉnh, sau ưu đãi:

  • Lãi suất cho vay  sau điều chỉnh = Lãi suất cơ sở/Lãi suất tham chiếu/ Lãi suất tiết kiệm 24 tháng/ Lãi suất tiết kiệm 12 tháng/ Lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao nhất + Biên độ lãi suất cho vay.

Như vậy một số Ngân hàng cũng áp dụng lãi suất tiết kiệm 24 tháng, lãi suất 12 tháng, lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao nhât làm lãi suất cơ sở.

Xem chi tiết
  • 1
  • 2