skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN BỀN VỮNG

Danh mục tài sản tích lũy gồm:

  • Cổ phiếu tăng trưởng
  • Quỹ ETF
  • Quỹ chủ động
  • Cổ phiếu cổ tức
  • Trái phiếu
  • Vàng
  • Tiết kiệm

Ngoài ra bạn sẽ nhận được video hướng dẫn cách xây dựng tháp tài sản và phân bổ tài sản phù hợp, an toàn dành riêng cho bạn.

Mật khẩu link danh mục cụ thể sẽ được cập nhật trong nhóm hội viên Start và hội viên Pro trên nhóm Zalo. Xem chi tiết chính sách hội viên tại đây.

Inbox Zalo: 0944 325 488 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn.

Sau khi có mật khẩu bạn có thể xem chi tiết danh mục tại đây.