skip to Main Content
MỖI NGÀY HỌC MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH

 

Tiền của tôi hỗ trợ bạn tìm hiểu các thông tin về nợ quá hạn, nợ xấu và cách thức kiểm tra nợ, lịch sử nợ, kiểm tra tài sản đảm bảo, lịch sử tài sản đảm bảo.

Bạn sẽ biết được toàn bộ các thông tin về khoản vay của mình qua một kênh độc lập ngoài ngân hàng như sau:

Vui lòng click vào từng mục phía dưới đây.

 1. Báo cáo thông tin tín dụng (CIC) là gì?
 2. Thời gian cập nhật báo cáo thông tin tín dụng
 3. Quy định pháp luật liên quan hoạt động thông tin tín dụng
 4. Điểm tín dụng là gì?
 5. Xếp hạng tín dụng là gì?
 6. Báo cáo thông tin bảo đảm tiền vay là gì?
 7. Mẫu báo cáo thông tin tín dụng 
 8. Tổ chức cung cấp thông tin báo cáo tín dụng, điểm tín dụng, xếp hạng tín dụng
 9. Cách tính điểm tín dụng của khách hàng
 10. Cách xếp hạng tín dụng của khách hàng
 11. Phân biệt nợ quá hạn và nợ cần chú ý
 12. Hướng dẫn tra cứu thông tin thanh toán khoản vay
 13. Hướng dẫn thực hiện xác nhận dư nợ, lịch sử tín dụng vay nợ tại Ngân hàng, Công ty tài chính
 14. Tại sao phải kiểm tra thông tin nợ xấu, nợ quá hạn
 15. Nguyên nhân mắc nợ xấu, nợ quá hạn trên CIC
 16. Hướng dẫn đăng ký tài khoản kiểm tra thông tin tín dụng trực tuyến
 17. Hướng dẫn kiểm tra nhanh thông tin tín dụng (CIC),
 18. Kiểm tra nhanh thông tin tin dụng tại công ty cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam
 19. Hướng dẫn kiểm tra nợ xấu, nợ quá hạn
 20. Hướng dẫn kiểm tra nợ quá hạn, nợ xấu thẻ tín dụng
 21. Thời gian kiểm tra thông tin nợ xấu nợ quá hạn
 22. Hướng dẫn cách xóa nợ xấu nợ quá hạn.
 23. Hướng dẫn kiểm tra thông tin tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, nhà hình thành trong tương lai.
 24. Tự kiểm tra thông tin nợ xấu, nợ quá hạn được không?
 25. Nợ quá hạn, nợ xấu có thể vay được không?
 26. Ngân hàng nào cho vay nợ xấu, nợ quá hạn?
 27. Hướng dẫn phân loại nhóm nợ theo quy định của Nhà nước
 28. Hướng dẫn kiểm tra lịch sử nợ xấu, nợ quá hạn, lịch sử tín dụng
 29. Hướng dẫn tra cứu thông tin nợ thuế thu nhập cá nhân