skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ LÀM GIÀU BỀN VỮNG
Tiencuatoi

Danh sách ứng dụng đầu tư tài chính online tạo thu nhập thụ động an toàn cho bạn năm 2020

Chào bạn,

Khi mới bắt đầu ra trường thì Hòa đã thực hiện đầu tư cổ phiếu từ năm 2009. Thời gian đầu thực hiện đầu tư cực lắm, chủ yếu là thủ công, gọi điện, ghi  giấy tờ rất vất vả. Đôi lúc tren chúc nhau để được đặt lệnh, đôi khi làm lỡ cơ hội của mình rất nhiều.

Với sự phát triển của công nghệ 4.0 và sự thay đổi của quy định pháp luật về việc cho phép online hóa các hoạt động giao dịch từ mở tài khoản, ký hợp đồng, xác nhận giao dịch online. Các công ty chứng khoán, công ty fintech, ngân hàng đã công nghệ hóa các quy trình giao dịch của mình để tạo sự an toàn, minh bạch và thuận tiện nhất cho khách hàng của mình.

Các ứng dụng Hòa chia sẻ gồm:

  1. Ứng dụng đầu tư cổ phiếu, forex, Bitcoin Etoro.
  2. Ứng dụng đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ TCinvest
  3. Ứng dụng đầu tư chung bất động sản RealStake.
  4. Ứng dụng đầu tư cho vay Ngang hàng Tima Lender.
Xem chi tiết