skip to Main Content
Thue Dat

Cách tính thuế trước bạ nhà đất

Thuế trước bạ nhà đất được hiểu là thuế phải nộp để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất với phòng địa chính cấp Quận/Huyện quản lý khu đất đó. Thuế trước bạ nhà đất được pháp luật qui định phải nộp trong các trường hợp sau:

  • Đăng ký cấp mới quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ)
  • Chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất đã có sổ đỏ
  • Chuyển nhượng một phần hoặc chia tách một phần đất đã có sổ đỏ

CÁCH TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT

Lệ phí trước bạ = (Giá tính lệ phí trước bạ) x (tỷ lệ phí trước bạ %)

  • Đối với giá đất: Là khung giá do UBND cấp tỉnh qui định theo pháp luật đất đai
  • Đối với giá nhà: Do sở tài chính chủ trì phối hợp với sở xây dựng, xây dựng lệ phí trước bạ, căn cứ vào giá thành xây dựng 1m2 sàn nhà (xây mới) áp dụng với từng cấp nhà, hạng nhà và được điều chỉnh theo tỷ lệ hao mòn xuống cấp phù hợp với thực tế.
  • Tỷ lệ phí trước bạ %: Theo thông tư 124/2011/TT-BTC của bộ tài chính ban hành ngày 31/8/2011
  • Nhà, đất: 0,5%

Thông tin chúng tôi diễn giải chỉ có giá trị tham khảo. Quí vị muốn rõ thông tin và chi tiết hơn xin truy vấn tìm kiếm về văn bản pháp luât gốc.

Tổng đài tư vấn và chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân 24/7 của Chúng tôi: 1900 8957 .................................................................................................................................................... Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay
Đánh giá bài viết này

Tham Gia Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!