skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ LÀM GIÀU BỀN VỮNG

Nội dung các điều khoản hợp đồng nhà đầu tư và Vaymuon.vn

Chào các bạn

Để các bạn nắm rõ hơn về hợp đồng hợp tác kinh doanh khi đầu tư cho vay ngang hàng tại Vaymuon. Mình xin tổng hợp lại nội dung các điều khoản cụ thể dưới đây. Mình cùng rất mong nhận được chia sẻ và comment từ các bạn để hiểu rõ về hợp đồng này.

“…………………………………………………………………………………………..

Điều 1: Các quy định chung

1.1. Tổng quan:

a) Thỏa thuận NHÀ ĐẦU TƯ này được hiểu là Biên bản thỏa thuận (Sau đây được gọi là “Thỏa thuận”) giữa NHÀ ĐẦU TƯ và Vay Mượn nhằm kết nối nhu cầu của NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ, áp dụng khi NHÀ ĐẦU TƯ sử dụng dịch vụ của Vay Mượn.

b) NHÀ ĐẦU TƯ cần đọc kỹ và đồng ý với tất cả các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng Vay Mượn. Khi đã sử dụng Vay Mượn (đã đăng ký là Người cho vay trên website Vay Mượn hoặc fanpage của Vay Mượn hoặc app Nhà Đầu Tư Vay Mượn (iOS, Android), có nghĩa là NHÀ ĐẦU TƯ đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này.

c) Thỏa thuận này gồm năm (05) điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

1.2. Thay đổi nội dung:

a) Vay Mượn có thể sửa đổi nội dung Thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.

b) Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo cho người sử dụng trên website www.vaymuon.vn trước thời điểm áp dụng (sau đây gọi là “Ngày hiệu lực”) ít nhất là mười bốn (14) ngày.

c) Nếu NHÀ ĐẦU TƯ không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể không sử dụng dịch vụ của Vay Mượn hoặc gửi văn bản phản đối đến Vay Mượn trước ngày hiệu lực. Ngược lại, nếu không có phản hồi nào thì Vay Mượn hiểu rằng NHÀ ĐẦU TƯ hoàn toàn đồng ý với các nội dung thay đổi.

d) Trong trường hợp Vay Mượn không chấp nhận văn bản phản đối của NHÀ ĐẦU TƯ thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

Điều 2: Nội dung thỏa thuận

2.1. Vai trò của Vay Mượn

a) Thông qua website vaymuon.vn, fanpage Vay Mượn và App Vay Mượn (iOS, Android), Vay Mượn cung cấp dịch vụ trung gian kết nối NGƯỜI VAY và NHÀ ĐẦU TƯ với các giao dịch trong thời gian ngắn hạn.

b) Vay Mượn sẽ đánh giá uy tín của NGƯỜI VAY trên nhiều chỉ số và dựa trên căn cứ đó để giới thiệu họ đến NHÀ ĐẦU TƯ.

c) Đơn vị tiền tệ cho vay là tiền VIỆT NAM ĐỒNG

2.2. Vai trò của NHÀ ĐẦU TƯ

Thông qua Vay Mượn, bên cho Vay là NHÀ ĐẦU TƯ sẽ quyết định cho những NGƯỜI VAY có nhu cầu, vay một khoản tiền nhất định từ 01 triệu đến 10 triệu theo hình thức tín chấp.

2.3. Vai trò của NGƯỜI VAY

NGƯỜI VAY yêu cầu vay và đăng ký khoản vay, dựa vào yêu cầu của NGƯỜI VAY, Vay Mượn sẽ đánh giá tín nhiệm và giới thiệu NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ.

Hình thức thế chấp: Tín chấp danh dự, thông tin cá nhân do NGƯỜI VAY tự nguyện cung cấp.

Điều 3: Thông tin liên quan đến khoản vay

Các bên tham gia giao dịch thừa nhận đã biết và đã hiểu về nội dung giao dịch vay dân sự giữa các bên theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, kèm theo; đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

Phí giới thiệu: do các bên thỏa thuận, tùy theo giá trị giao dịch vay và thời điểm vay.

Trường hợp NGƯỜI VAY vi phạm nghĩa vụ hợp đồng (bao gồm nghĩa vụ thanh toán đúng hạn), các Bên đồng ý áp dụng mức phạt vi phạm Hợp đồng như sau: do Vay Mượn đề xuất và có hiệu lực áp dụng với các bên ngay khi phát sinh hành vi vi phạm hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng này, các thỏa thuận liên quan và theo quy định.

NHÀ ĐẦU TƯ sẽ mở một tài khoản ví điện tử trung gian (sau đây gọi là “Ví”) – là ví được cấp phép bởi Ngân hàng nhà nước để sử dụng dịch vụ của Vay Mượn, ở đây là ví điện tử VIMO và ủy quyền cho Vay Mượn thu hộ tiền từ ví của NHÀ ĐẦU TƯ để chuyển sang Ví hoặc tài khoản ngân hàng của NGƯỜI VAY.

NHÀ ĐẦU TƯ được hưởng lãi tính từ ngày kế tiếp tính từ thời điểm tiền được chuyển thành công sang tài khoản ngân hàng của NGƯỜI VAY.

Vay Mượn sẽ có trách nhiệm quản lý hồ sơ, thông tin của NGƯỜI VAY, tự động nhắc nhở để NGƯỜI VAY có trách nhiệm trả nợ đúng hẹn cho NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của các bên

1. Quyền và trách nhiệm của Vay Mượn (ứng dụng giới thiệu NGƯỜI VAY và NHÀ ĐẦU TƯ)

a) Hướng dẫn cách giao dịch

b) Khoản vay được trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi

c) Tính lãi đầy đủ, rõ ràng hiển thị thông tin cho NHÀ ĐẦU TƯ đồng ý trước khi NHÀ ĐẦU TƯ quyết định cho vay. Lãi của khoản vay sẽ được tính từ ngày kế tiếp kể từ thời điểm tiền được chuyển thành công từ Ví của NHÀ ĐẦU TƯ sang tài khoản ngân hàng của NGƯỜI VAY.

d) Cam kết không giữ tiền trong ví trung gian của NHÀ ĐẦU TƯ, NHÀ ĐẦU TƯ có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào với những khoản tiền chưa cho vay, đang nằm trên ví của NHÀ ĐẦU TƯ

2. Quyền và trách nhiệm của người cho vay (NHÀ ĐẦU TƯ)

– Đọc kỹ bản thỏa thuận này và đồng ý tất cả các điều khoản trước khi quyết định trở thành NHÀ ĐẦU TƯ của Vay Mượn

– Bảo mật thông tin của NGƯỜI VAY

– Cam kết không sao chép, tiết lộ, phát triển một phần hoặc toàn bộ ứng dụng và/hoặc tài sản sở hữu trí tuệ khác của Vay Mượn dưới mọi hình thức

– Cam kết bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền và tuân thủ mọi quy định trong Thỏa thuận này của Vay Mượn.

– Khi sử dụng Ứng dụng Vay Mượn, NHÀ ĐẦU TƯ sẽ luôn phải chịu trách nhiệm về đảm bảo tiền trong ví của NHÀ ĐẦU TƯ để luôn được an toàn. Bảo mật thông tin người dùng, mật khẩu của tài khoản tiền Ví, tuân thủ các quy định liên quan của đơn vị cung cấp tài khoản Ví và các quy định khác của pháp luật. Tự bảo mật thông tin tài khoản tiền của chính NHÀ ĐẦU TƯ, không để lộ thông tin người dùng, mật khẩu của Ví có tiền cho một bên thứ ba để tránh rủi ro về tiền trong tài khoản.

– Khi tài khoản Nhà đầu tư được kích hoạt, thời gian giữ tài khoản là sáu mươi (60) ngày. Trong vòng 60 ngày trên, tài khoản sẽ được chuyển sang “Trạng thái Xếp hàng” nếu không phát sinh ít nhất 01 khoản Cho vay nào.

Điều 5: Tranh chấp với Vay Mượn

Nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa NHÀ ĐẦU TƯ và Vay Mượn, NHÀ ĐẦU TƯ hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Vay Mượn theo một trong các phương thức sau:

a) Gọi tới số điện thoại: 1900 2094

b) Gửi Email tới địa chỉ: nhadautu@vaymuon.vn

c) Trao đổi với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của Vay Mượn

* Lưu ý: Nhân viên hành chính của Vay Mượn làm việc từ 8h30tới 17h30 các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu, thứ Bảy làm từ 8h00 tới 12h00; nghỉ chiều thứ Bảy, các ngày Chủ Nhật và nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Luật áp dụng cho Thỏa thuận:

NHÀ ĐẦU TƯ đồng ý rằng, tất cả các vấn đề phát sinh và/hoặc liên quan (nếu có) giữa NHÀ ĐẦU TƯ và Vay Mượn theo Thỏa thuận này, được giải quyết theo quy định của luật nhà nước Việt Nam.

…………………………………………………..

Bạn có thể chia sẻ và tìm hiểu thêm thông tin tại: THAM GIA CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ CHO VAY NGANG HÀNG (P2P LENDING) TRÊN FACEBOOK

Nguồn thông tin: Website: vaymuon.vn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào Anh/chị và các bạn thân mến. Hòa là Admin của Blog tài chính cá nhân TienCuaToi.vn

Hòa xây dựng Blog TienCuaToi để hướng dẫn mọi người sớm độc lập tài chính và thực hiện được các mục tiêu tài chính trong cuộc đời mình. Thu nhập thụ động, Chi tiêu, Tiết kiệm và Đầu tư là các chủ để mà Hòa sẽ tập trung chia sẻ hàng tuần trên Blog này.

Tìm hiểu thêm về Hòa tại đây.  Follow Hòa trên Facebook cá nhânđăng ký kênh Youtube  và Nghe Podcast Tâm Sự Tài Chính hàng tuần bạn nhé.