skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ LÀM GIÀU BỀN VỮNG

Vai trò của Tima trong việc đầu tư cho vay tiền ngang hàng

Chào các bạn,

Nếu các bạn đang tìm hiểu về mô hình đầu tư P2P Lending tại Tima thì bạn cần phải hiểu rất rõ về vai trò của Tima trong hoạt động đầu tư này.  Qua quá trình đầu tư và trải nghiệm trên nền tảng Tima Lender, mình xin tổng hợp một số vai trò cơ bản của Tima trong đầu tư cho vay tiền cụ thể như sau:

1.Tìm kiếm bên vay có nhu cầu vay tiền

2.Tư vấn cho bên vay

+ Đặc tính sản phẩm vay

+ Điều kiện vay đối với bên vay

+ Các hồ sơ giấy tờ, quy định cần thiết cho khoản vay.

+ Hỗ trợ bên vay trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết.

3. Thẩm định bằng nghiệm vụ của mình các thông tin liên quan đến bên vay nhằm mục đích bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản vay của bên vay

4. Ký thỏa thuận tài chính nhằm tư vấn quản lý tài chính liên quan đến khoản vay.

5. Đại diện bên cho vay gửi thông báo đến bên vay thông qua tin nhắn từ Tổng đài tin nhắn của Tima hoặc ứng dụng Tima để:

  • Xác nhận đề nghị vay của bên vay
  • Xác nhận khoản vay
  • Nhắc nhở bên vay khi bên vay chậm thanh toán theo thỏa thuận tài chính
  • Thực hiện các công việc phù hợp khác theo yêu cầu của bên Cho vay

6. Nhận ủy quyền của Bên cho vay thực hiện việc thu số tiền phải thanh toán từ bên vay

7. Nhận ủy quyền của Bên cho vay thu hồi khoản Vay và các khoản phí khác (nếu có)

8. Nhận phí bảo hiểm được chuyển từ bên Cho vay để chuyển lại cho đơn vị bảo hiểm

9. Nhận ủy quyền của bên cho vay thực hiện các công việc liên quan đến việc mua bảo hiểm tiền đầu tư tại đơn vị bảo hiểm nhưng không giới hạn việc đóng phí bảo hiểm, lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, cung cấp thông tin.

10. Thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm tiền đầu tư cho đơn vị bảo hiểm

11. Nhận ủy quyền không hủy ngang của Bên Cho Vay để lập hồ sơ giải quyết bồi thường bảo hiểm Tiền đầu tư cho bên cho vay tại Đơn vị bảo hiểm.

Trên đây là một số vai trò của Tima trong hoạt động đầu tư cho vay tiền căn cứ trên hợp đồng hợp tác đầu tư giữa nhà đầu tư và Tima.

Xem thêm: Báo cáo đánh giá nền tảng đầu tư cho vay ngang hàng Tima Lender do đội ngũ Lender.vn thực hiện.

Bạn có thể chia sẻ và tìm hiểu thêm thông tin tại: THAM GIA CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ CHO VAY NGANG HÀNG (P2P LENDING) TRÊN FACEBOOK

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào Anh/chị và các bạn thân mến. Hòa là Admin của Blog tài chính cá nhân TienCuaToi.vn

Hòa xây dựng Blog TienCuaToi để hướng dẫn mọi người sớm độc lập tài chính và thực hiện được các mục tiêu tài chính trong cuộc đời mình. Thu nhập thụ động, Chi tiêu, Tiết kiệm và Đầu tư là các chủ để mà Hòa sẽ tập trung chia sẻ hàng tuần trên Blog này.

Tìm hiểu thêm về Hòa tại đây.  Follow Hòa trên Facebook cá nhânđăng ký kênh Youtube  và Nghe Podcast Tâm Sự Tài Chính hàng tuần bạn nhé.