skip to Main Content
Bảo Hiể Mkhoarn Vay 450×231

Bảo hiểm khoản vay và những lợi ích khách hàng nhận được

Bảo hiểm khoản vay tiêu dùng là một sản phẩm bảo hiểm được công ty bảo hiểm cung cấp. Theo đó, công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm đồng ý trả tiền còn lại chưa được hoàn trả của khoản vay (bao gồm cả tiền lãi) cho công ty tài chính (với tư cách là bên cho vay). Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc bị tuyên bố mất tích không do nguyên nhân loại trừ do tòa án có thẩm quyền tuyên bố.

  1. Quyền lợi của khách hàng được thanh toán khi mua bảo hiểm khoản vay
  • Trong trường hợp tử vong

Nếu người được bảo hiểm tử vong trước năm 73 tuổi., số tiền bảo hiểm được chi trả là số tiền nợ gốc còn lại chưa thanh toán vào ngày tử vong, cộng với

– Số tiền mà người được bảo hiểm chưa nhận vào ngày tử vong

– lãi gộp từ ngày trả lãi cuối cùng đến ngày tử vong

– Khoản tiền trả góp đền hạn mà người được bảo hiểm chưa thanh toán (tối đa số tiền trả góp của 5 tháng) vào thời điểm người được bảo hiểm tử vong, số tiền phải trả đợt đó sẽ được xem như ngày phải trả sau ngày tử vong. Do đó, số tiền phải trả cho đợt đó sẽ được bồi  thường.

  • Trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn

– Nếu người được bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước ngày cuối cùng mà người được bảo hiểm đủ 73 tuổi số tiền bảo hiểm bằng  số tiền được trả trong trường hợp tử vong mà bác sĩ cố vấn của công ty bảo hiểm chứng nhận thương tật toàn bộ vĩnh viễn

  • Trong trường hợp bị tuyên bố mất tích

– Nếu người được bảo hiểm bị tuyên bố mất tích trước ngày cuối cùng mà người được bảo hiểm đủ 73 tuổi, số tiền bảo hiểm bằng số tiền được trả trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong vào ngày bị mất tích theo quyết định tuyên bố mất tích của tòa án có thẩm quyền.

2. Số tiền được bảo hiểm

  • Bảo hiểm khoản vay tiêu dùng áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng đến 500 triệu (Năm trăm triệu đồng)

3. Số phí bảo hiểm

  • Phí bảo hiểm sẽ được trả thành nhiều kỳ theo từng tháng kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm, tối đa trong thời hạn khoản vay của từng người được bảo hiểm
  • Số tiền phí bảo hiểm được thiết lập cho mỗi người tham gia bảo hiểm tương ứng với khoản vay của khách hàng.
  • Phí bảo hiểm mà người được bảo hiểm mua được quy định theo từng tổ chức tài chính/ngân hàng khác nhau.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm bài viết của chúng tôi. Nếu bạn chưa hài lòng về các nội dung bài viết hoặc cần thêm các thông tin khác, mong bạn vui lòng comment bên dưới những góp ý của  bạn để chúng tôi chỉnh sửa và bổ sung thêm các thông tin hữu ích cho bạn.

Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay
Đánh giá bài viết này

Tham Gia Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!