skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ LÀM GIÀU BỀN VỮNG

Cách tính lãi suất ngân hàng cho vay tiền mới nhất theo 365 ngày theo thông tư 14/2017/TT-NHNN

Chào các bạn,

Khi đi vay vốn Ngân hàng bạn sẽ băn khoăn cách thức Ngân hàng tính lãi của bạn. Dưới đây chúng tôi đưa ra các khái niệm trong việc tính lãi khoản vay của bạn. Thông tin này dựa trên quy định của Ngân hàng nhà nước mới nhất là Thông tư 14/2017/TT-NHNN. Các nội dung này sẽ được quy định cụ thể trên hợp đồng tín dụng bạn kí với khách hàng.

I. CÁC KHÁI NIỆM LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG

1.Lãi suất tính lãi:

Được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại được tính như sau:

a) Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày;

b) Một tháng là ba mươi ngày;

c) Một tuần là bảy ngày;

d) Một ngày là hai mươi tư giờ.2.Số tiền lãi vay ngân hàng

là khoản tiền tổ chức tín dụng phải trả cho khách hàng gửi tiền hoặc khách hàng nhận cấp tín dụng phải trả cho tổ chức tín dụng về việc sử dụng khoản tiền đã nhận.

3.Thời hạn tính lãi vay ngân hàng

là toàn bộ khoảng thời gian do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận để tính số tiền lãi của khoản tiền gửi, cấp tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này.

4.Kỳ tính lãi

là khoảng thời gian trong thời hạn tính lãi mà tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận dùng để tính số tiền lãi.

Kỳ tính lãi có thể được xác định bằng giờ, ngày, tuần, tháng, năm theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Số dư thực tế

Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi, số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà bên nhận tiền gửi, bên nhận cấp tín dụng còn phải trả cho bên gửi tiền, bên cấp tín dụng được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng.II.CÔNG THỨC TÍNH LÃI TIỀN VAY NGÂN HÀNG THEO QUY ĐỊNH MỚI

Số tiền lãi của từng kỳ tính lãi được xác định như sau:

– Đối với các khoản vay có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

Số tiền lãi =  ( Số dư thực tế  x  số ngày duy trì số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi)/365

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI

Cách 1: Lãi vay tính theo dư nợ ban đầu và lãi suất thả nổi

Lãi vay hàng kỳ = Dư nợ gốc ban đầu * Lãi suất thả nổi *thời gian vay hàng kỳ

Cách 2: Lãi vay tính theo dư nợ giảm dần và lãi suất thả nổi

Lãi vay theo kỳ = Dư nợ gốc còn lại của kỳ đó* Lãi suất thả nổi* thời gian tính lãi

Cách 3: Lãi vay tính theo lãi suất cố định và nợ gốc có định ban đầu.

Đối với cho vay tiêu dùng, các ngân hàng/ CTTC thường áp dụng tính trả cả lãi và gốc vào tiền kỳ hàng tháng. Tức là hàng kỳ bạn phải trả một số tiền cố định cho tới hết kì hạn vay

Lãi vay = Lãi suất vay cố định* Dư nợ vay cố định

Ví dụ đơn giản: Bạn mua một chiếc điện thoại 10 triệu, vay trong 6 tháng, mỗi tháng bạn trả cả gốc và lãi là 2 triệu.

Như vậy tổng gốc và lãi là 12 triệu, bạn trừ tiền gốc 10 triệu thì tiền lãi vay là 2 triệu.

Lưu ý: Kỳ tình lãi vay là hàng tháng, hàng quý, hàng năm…IV.VÍ DỤ MINH HỌA TIỀN GỐC, LÃI PHẢI TRẢ NGÂN HÀNG

Bạn Thanh mua chung cư Nam Cường,  số tiền mua nhà là 1.4 tỷ đồng. Vay vốn 800 triệu theo hình thức trả góp, lãi suất vay vốn là 10%/năm. Thời hạn vay là 12 tháng.

Đơn vị tính: đồng

a. Ví dụ theo gốc lãi phải trả theo phương thức trả góp

b. Ví dụ minh họa bảng tính lãi theo phương thức trả lãi theo dư nợ giảm dần

3. Ví dụ tính lãi theo dư nợ ban đầu

V. LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG LÃI SUẤT TIỀN VAY NGÂN HÀNG THẤP NHẤT

Để được hướng dẫn so sánh lãi suất vay tín chấp và lãi suất vay thế chấp mua nhà tại các Ngân hàng. Tham khảo các đường dẫn sau:

So sánh lãi suất vay tín chấp: https://tiencuatoi.vn/huong-dan-so-sanh-lai-suat-ngan-hang-vay-tin-chap-tieu-dung-thap-nhat-2018.html

So sánh lãi suất vay thế chấp: https://tiencuatoi.vn/huong-dan-so-sanh-lua-chon-lai-suat-cho-vay-mua-nha-tho-cu-chung-cu-du-an-biet-thu-lien-ke.htmlThis Post Has 4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào Anh/chị và các bạn thân mến. Hòa là Admin của Blog tài chính cá nhân TienCuaToi.vn

Hòa xây dựng Blog TienCuaToi để hướng dẫn mọi người sớm độc lập tài chính và thực hiện được các mục tiêu tài chính trong cuộc đời mình. Thu nhập thụ động, Chi tiêu, Tiết kiệm và Đầu tư là các chủ để mà Hòa sẽ tập trung chia sẻ hàng tuần trên Blog này.

Hi vọng được kết nối và chia sẻ với các bạn.

Follow Hòa trên Facebook cá nhânđăng ký kênh Youtube  và Nghe Postcast Tâm Sự Tài Chính hàng tuần bạn nhé.