skip to Main Content
Cuu No Xau

Khi nào tôi sẽ bị Ngân hàng phát mại tài sản?

Chào các bạn,

Khi bạn vay vốn bằng thế chấp tài sản đảm bảo như sổ đỏ, đăng ký xe ô tô …. thì các tài sản này được coi như một nguồn trả nợ khi bạn mất khả năng thanh toán.  Vậy khi mắc nợ xấu rồi thì Ngân hàng sẽ phạt tài sản của bạn vào thời điểm nào để thu hồi nợ. Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn.

Sau khi Ngân hàng  thực hiện các biện pháp thu hồi nợ nhưng không hiệu quả như thông báo đến gia đình, cơ quan, đến địa phương, làm việc nhiều lần,  yêu cầu bạn giao bán tài sản ….Ngân hàng sẽ đánh giá lại khả năng trả nợ của bạn nếu không còn nguồn nào nữa thì Ngân hàng sẽ thực hiện biện pháp cuối cùng là kiện bạn ra tòa để phát mại tài sản.

Sau khi có bản án của tòa àn thì tài sản của Bạn sẽ được bên thi hành án và Ngân hàng phát mại thông qua hình thức đấu giá.

Một số bài viết liên quan:

 

Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay
Đánh giá bài viết này

Tham Gia Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!