skip to Main Content
MỖI NGÀY HỌC MỘT TRẢI NGHIỆM TÀI CHÍNH

Cách tính phí thanh lý hợp đồng tín dụng tiền mặt tại công ty tài chính TNHH MB SHINSEI

Khi khách hàng vay 1 khoản tiền của công ty tài chính TNHH MB SHINSEI, nhưng không muốn duy trì đến hết thời hạn đã ký ban đầu, khách hàng khi có một khoản tiền và muốn kết thúc hợp đồng. Khi đó khách hàng sẽ phải đóng một khoản phí thanh lý khi trả nợ trước hạn.

Trường hợp bên vay thanh toán trước một số kỳ trả nợ (bao gồm cả tiền gốc, tiền lãi, và các khoản phí, chi phí phát sinh (nếu có) và vi phạm hợp đồng vay nhưng chưa tất toán hợp đồng.

Có 2 trường hợp phát sinh sau khi khách hàng muốn thanh toán hết hợp đồng.Trường hợp 1

  • Bên vay có thể trả trước hạn toàn bộ khoản vay (tất toán trước hạn)
  • Theo quy định của Mcredit, để thanh lý hợp đồng, khách hàng phải trải qua và thanh toán đầy đủ ít nhất 04 kỳ trả nợ và đã thông báo cho Mcredit qua tổng đài và nhận sự đồng ý của Mcredit. Khi đó khách hàng phải thanh toán bao gồm:

+ Khoản tiền Lãi chậm trả (nếu có) (A)

+ Phí trả nợ trước hạn (B)

Phí trả nợ trước hạn = 5% X dư nợ gốc trong hạn tại ngày thanh toán hàng tháng của kỳ gần nhất trước đó đến ngày bên vay đề nghị trả nợ trước hạn

+ Khoản lãi phải trả phát sinh theo ngày thực tế tính từ ngày thanh toán hàng tháng của kỳ gần nhất trước đó đến ngày bên vay đề nghị và thanh toán  trả nợ trước hạn (C)

+ Toàn bộ dư nợ gốc tại ngày bên vay đề nghị trả nợ trước hạn  ( bao gồm dư nợ gốc trong hạn và dư nợ gốc quá hạn (nếu có)) (D)

+ Các khoản phí bảo hiểm còn lại nếu có (E)

+ Các khoản phí thu hộ (F)

+ Nếu tại thời điểm bên vay đề nghị thanh lý hợp đồng mà chưa trả đủ 4 kỳ thanh toán, bên vay nộp tiền vào tà khoản Mcredit gồm các loại tiền sau:

= A+B+C+D+E+FTrường hợp 2

  • Trong trường hợp phí thanh lý nhiều hơn tổng tiền lãi của các kỳ còn lại, ngân hàng sẽ tư vấn khách hàng đóng tiền ký hàng tháng và Mcredit sẽ trích tự động vào tiền kỳ hàng tháng cho đến đi kết thúc hợp đồng

Sau khi khách hàng đã thanh lý hợp đồng xong, trong vòng 5-10 ngày làm việc, ngân hàng sẽ gửi biên bản thanh lý hợp đồng về địa chỉ tạm trú hoặc thường trú của khách hàng

 

Cảm ơn bạn đã đọc và xem video trong bài viết. Bạn có thể đăng ký kênh Youtube TienCuaToi Official để theo dõi nhiều hơn các video hữu ích và dễ hiểu hơn. Đừng quên để lại bình luận nếu bạn có ý kiến hay thắc mắc cần giải đáp nhé.
This Post Has 2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *