skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ LÀM GIÀU BỀN VỮNG

Thanh toán nợ gốc, tiền lãi,nghĩa vụ tài chính khác khi khách hàng vay tín cấp tại công ty tài chính Mirae Asset

Chào các bạn, khi khách hàng vay vốn tín chấp tại công ty tài chính Mirae Asset (MAFC) thường băn khoăn về cách tính lãi, phí phạt, phí thanh lý…. qua bài viết chúng tôi muốn phân tích chi tiết để khách hàng hiểu rõ nhất để thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng tin dụng

1.Số Tiền Trả Hàng Tháng như sau

Số Tiền Trả Hàng Tháng = rP/( 1 – (1 + r))^-N Trong đó:

r: là Lãi Suất hàng tháng theo dạng thập phân,

N là thời hạn vay theo tháng,

P là nợ gốc. Tiền lãi được tính trên cơ sở một năm là 360 ngày.

Số tiền lãi phải trả mỗi kỳ = (Số tiền vay còn lại thực tế tại thời điểm tính lãi) x (Số ngày thực tế của kỳ tính lãi) x (Lãi Suất) / (360 ngày).

Khách Hàng đồng ý thanh toán nợ gốc và tiền lãi được tính theo Lãi Suất bằng việc thanh toán Số Tiền Trả Hàng Tháng không trễ hơn Ngày Thanh Toán đã được quy định trong hợp đồng tín dụng. Nếu Ngày Thanh Toán không phải là Ngày Làm Việc thì Số Tiền Trả Hàng Tháng tương ứng phải được Khách Hàng thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau Ngày Thanh Toán đó.

Khách Hàng sẽ thực hiện tất cả các khoản thanh toán theo Hợp Đồng này cho MAFC bằng tiền Đồng Việt Nam theo đúng Lịch Thanh Toán

Tất cả các khoản thanh toán của Khách Hàng sẽ được thực hiện bằng cách nộp tiền mặt tại Trụ sở chính/Chi nhánh của MAFC hoặc thanh toán qua ngân hàng hoặc bằng các kênh thanh toán khác được đề cập cụ thể tại Phiếu Hướng Dẫn Thanh Toán. Trong trường hợp đặc biệt, nhân viên MAFC hoặc bên thu hộ có thể thu tiền mặt trực tiếp từ Khách Hàng với điều kiện phải giao cho Khách Hàng phiếu thu/biên nhận hợp lệ có con dấu của MAFC. Mọi hình thức thanh toán của Khách Hàng vào tài khoản cá nhân của và/hoặc trực tiếp cho bất kỳ nhân viên nào của MAFC hoặc của bên thu hộ không theo đúng thể thức đã thỏa thuận đều không được xem là hợp lệ và trong trường hợp đó, MAFC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến khoản thanh toán này.

Trong trường hợp Khách Hàng chuyển khoản vào tài khoản của MAFC, các chi phí cho việc chuyển khoản (nếu có) sẽ do Khách Hàng chịu. Khách Hàng sẽ được xem là đã thực hiện một khoản thanh toán cho MAFC khi khoản thanh toán đó đã được ghi có vào tài khoản của MAFC hoặc MAFC đã nhận được khoản thanh toán đó.

Bất kỳ khoản tiền nào do Khách Hàng thanh toán theo Hợp Đồng này sẽ được sử dụng để trả theo thứ tự ưu tiên như sau: các loại phí liên quan đến việc trả nợ trước hạn được đề cập tại Mục 9.2 bên dưới, nợ gốc quá hạn, tiền lãi quá hạn, nợ gốc đến hạn, tiền lãi đến hạn, tiền lãi chậm trả và sau cùng là các khoản còn lại. Khách Hàng và MAFC thống nhất thỏa thuận MAFC có quyền thay đổi thứ tự ưu tiên thu nợ này tùy thuộc vào chính sách của MAFC theo từng thời điểm miễn là đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và sẽ thông báo trước cho Khách Hàng ít nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc bằng một trong các cách thức được đề cập.2.Trả nợ trước hạn

Trong Thời Hạn Hợp Đồng, Khách Hàng có thể thanh toán sớm một phần hoặc toàn bộ Số Tiền Trả Hàng Tháng:

a. Trường hợp Khách Hàng thanh toán nhiều hơn so với Số Tiền Trả Hàng Tháng theo Lịch Thanh Toán, khoản chênh lệch này sẽ tự động được khấu trừ cho các đợt thanh toán ngay tiếp sau đó theo thứ tự ưu tiên thanh toán được quy định.

b. Trường hợp Khách Hàng muốn hoàn trả một phần nợ gốc trước Thời Hạn, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán cho MAFC số nợ gốc mà Khách Hàng muốn trả trước Thời Hạn và 5% giá trị khoản nợ gốc trả trước hạn đó. MAFC sẽ cung cấp cho Khách Hàng Lịch Thanh Toán mới diễn giải chi tiết các khoản nợ gốc, lãi còn lại mà Khách Hàng phải thanh toán cho MAFC.

c. Trường hợp Khách Hàng muốn tất toán Hợp Đồng trước thời hạn, Khách Hàng phải thanh toán một lần cho MAFC dư nợ gốc còn lại cộng với 5% giá trị dư nợ gốc còn lại này.

3.Trả nợ trễ hạn

Trong trường hợp Khách Hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thỏa thuận, Khách Hàng phải chịu tiền lãi trên nợ gốc quá hạn và tiền lãi chậm trả như sau:

a. Các Bên đồng ý rằng tiền lãi trên nợ gốc quá hạn tối đa sẽ được tính theo công thức sau: 150% x (Lãi Suất) x (nợ gốc quá hạn) x (Số ngày trễ hạn/365) hoặc thấp hơn tùy theo quyết định của MAFC từng thời điểm.

b. Tiền lãi chậm trả tối đa sẽ được tính theo công thức sau: 10% x (Tiền lãi quá hạn) x (Số ngày trễ hạn/365) hoặc thấp hơn tùy theo quyết định của MAFC theo từng thời điểm.

c. Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn và tiền lãi chậm trả quy định tại Mục 9.3.a và Mục 9.3.b này sẽ được áp dụng cho bất kỳ và tất cả các khoản nợ đến hạn phải trả liên quan đến Số Tiền Vay mà Khách Hàng chưa thanh toán cho MAFC và sẽ được tính từ ngày khoản tiền đó đến hạn thanh toán cho đến ngày Khách Hàng thanh toán đầy đủ khoản tiền đó cho MAFC.

d. Khi phát sinh tiền lãi trên nợ gốc quá hạn và tiền lãi chậm trả, MAFC sẽ thông báo cho Khách Hàng bằng một trong các cách thức được đề cập.

4.Cơ cấu lại Lịch Thanh Toán

a. Trong Thời Hạn của Hợp Đồng, nếu Khách Hàng không đủ khả năng thanh toán Số Tiền Trả Hàng Tháng theo Ngày Thanh Toán cụ thể quy định tại Lịch Thanh Toán và muốn đề nghị thay đổi Lịch Thanh Toán, thì phải được MAFC xem xét và chấp thuận. Trong trường hợp này, Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho MAFC các khoản quy định.

b. Sau khi cơ cấu lại theo Lịch Thanh Toán mới, tiền lãi trên nợ gốc quá hạn và tiền lãi chậm trả sẽ được tính như trường hợp trả nợ trễ hạn quy định tại Mục 9.3.

c. Khi cơ cấu lại Lịch Thanh Toán, Khách Hàng phải chấp nhận bị từng thời điểm.

This Post Has 4 Comments

  1. Cho mình hỏi mình đang vay và ngày tthanh toan hoàng tháng là 20 .mà tháng này mình đang bị kẹt tiền nên có thể thay đổi lịch đóng tiền ko ạ

  2. Cho mình hỏi mình có vay bên công ty asset mua dt trả góp trong 6 tháng..mà mình trả 2 tháng rồi.còn 4 tháng mình muốn thanh toán hộp đồng luôn…ròi cho mình hỏi như vậy mình có thể theo họp đồng đó vay tiền duoc không ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào các bạn, Mình tên là Vương Thị Mởn thành viên của Website tài chính cá nhân: www.tiencuatoi.vn

Mình là người làm tài chính trong Ngân hàng và đam mê trải nghiệm các sản phẩm tài chính cá nhân mới. Mình mong muốn chia sẻ những kiến thức, hiểu biết của mình về tài chính cá nhân với các bạn. Bạn hãy trả lời giúp mình bằng cách comment phía dưới để chúng ta kết nối với nhau và chia sẻ những giá trị cho nhau bạn nhé. Một lời đóng góp trân thành của bạn sẽ giúp mình và nhiều người khác rất nhiều

Bạn có thể tìm hiểu thêm về mình tại mục giới thiệu hoặc kết nối với mình qua Fanpage Facebook; Kênh Youtube

Hoặc có thể liên hệ hợp tác với mình.