skip to Main Content
HỌC CÁCH ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH VÀ SỞ HỮU CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN

Bài học số 5 – Các rủi ro có thể xảy ra khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcombank Securities?

Post Series: HỌC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CƠ BẢN

Khi tham gia giao dịch mua bán trái phiếu và/hoặc sử dụng dich vụ, tham gia các chương trình môi giới bán trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”), Khách hàng cần đọc bản Nhận biết rủi ro này để hiểu rõ các rủi ro mà mình có thể gặp phải. Các loại rủi ro chính khi đầu tư vào trái phiếu mà Khách hàng cần hiểu rõ bao gồm:

I. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU

Rủi ro thanh khoản

Đây là rủi ro liên quan đến trái phiếu nói riêng và sản phẩm đầu tư nói chung. Rủi ro thanh khoản là việc trái phiếu có thể không chuyển thành tiền mặt ngay lập tức được do thị trường giao dịch trái phiếu tại Việt Nam chưa phát triển mạnh.

Rủi ro này cũng bao gồm việc trái phiếu có thể được giao dịch với thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu, phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, do nhiều yếu tố tác động như biến động lãi suất, kết quả hoạt động của Tổ chức phát hành…

Rủi ro Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn

Đối với các trái phiếu có điều khoản cho phép Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước hạn, nếu Tổ chức phát hành thực hiện quyền này thì Khách hàng sẽ không đạt được mục đích ban đầu về thời gian đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi tham gia mua trái phiếu.

Rủi ro Tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán hay vi phạm các nghĩa vụ quy định trong các văn kiện trái phiếu

Khi bất kì sự kiện vi phạm nào xảy ra, Tổ chức phát hành sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục hoặc thực hiện mua lại trái phiếu bắt buộc trước hạn. Việc thu hồi giá trị đầu tư của Khách hàng trong một số trường hợp phụ thuộc vào kết quả xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) và quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Khách hàng có thể không thu hồi được toàn bộ (hoặc một phần) giá trị đầu tư của mình.

II. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Các rủi ro này được nêu chi tiết tại Bản công bố thông tin của từng trái phiếu.

Tham khảo bản công bố thông tin của công ty cổ phần dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế.

Tham khảo bản công bô thông tin của trái phiếu Mansan.

III. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH IBOND

Chương trình iBond bao gồm: iBond Prix, iBond Plus, iBond Pro360, iBond Pro180, iBond Pro90. Tùy thuộc vào chính sách của TCBS từng thời kỳ, số lượng và nội dung chương trình cụ thể có thể được thay đổi, do TCBS quyết định và công bố vào từng thời điểm. Rủi ro liên quan đến chương trình iBond bao gồm:

  • Những thay đổi về nội dung của các chương trình môi giới
  • Các chương trình môi giới bao gồm: iBond Plus, iBond Pro360, iBond Pro180, iBond Pro90.

Nội dung các chương trình (bao gồm các trái phiếu thuộc chương trình, tổng mệnh giá trái phiếu, giới hạn về tỷ lệ môi giới thành công theo ngày và của cả chương trình…) có thể được điều chỉnh vào từng thời điểm tùy theo chính sách của TCBS. Việc xác định số lượng trái phiếu được môi giới bán thành công trong từng ngày giao dịch sẽ do TCBS tính toán và là quyết định cuối cùng dựa trên các yêu cầu môi giới mua và bán thực tế phát sinh.

Tỷ lệ môi giới thành công

Chương trình iBond Plus, iBond Pro360, iBond Pro180, iBond Pro90 có hạn chế về tỷ lệ môi giới thành công trong từng ngày giao dịch (với iBond Plus), và hạn chế về tỷ lệ môi giới thành công phụ thuộc vào việc đáp ứng điều kiện môi giới theo hợp đồng (với các chương trình còn lại). Do vậy, tùy thuộc vào mỗi chương trình cụ thể, Khách hàng có thể không bán thành công tất cả (hoặc một phần) trái phiếu thuộc sở hữu của mình thông qua các chương trình này, đồng thời để bán thành công một số lượng trái phiếu nhất định, Khách hàng có thể phải yêu cầu TCBS môi giới bán trong nhiều ngày giao dịch khác nhau.

Thông tin về chương trình iBond và đặc tính của chương trình có thể xem tại website TCBS hoặc xem tại các tài liệu giới thiệu khác do TCBS cung cấp từng thời kỳ

 Rủi ro thanh khoản của TCBS

Với các chương trình môi giới, TCBS có thể tham gia với tư cách là một bên mua trái phiếu. Rủi ro xảy ra khi trong một số trường hợp TCBS có thể không tham gia mua trái phiếu do không đảm bảo được thanh khoản, không còn hạn mức đầu tư, không đảm bảo hệ số vốn khả dụng tối thiểu (theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm) mặc dù để kiểm soát rủi ro này, TCBS luôn cố gắng chuẩn bị các phương án đảm bảo thanh khoản, đảm bảo hạn mức và luôn duy trì hệ số vốn khả dụng ở mức cao hơn nhiều so với mức tối thiểu quy định của cơ quan quản lý.

IV. RỦI RO LÃI SUẤT.

Lãi suất đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Securities thông thường được tính trên cơ sở lãi suất tiết kiệm của 4 Ngân hàng TMCP nhà nước (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank) cộng với một biên độ cố định. Chính vì vậy mà khi lãi suất tiết kiệm toàn thị trường giảm xuống thì lãi suất trái phiếu của nhà đầu tư cũng sẽ giảm.

Chúng ta có thể thấy rất rõ trong thời điểm 6 tháng đầu năm này, lãi suất gửi tiết kiệm liên tục giảm từ từ 1%- 2% ở kỳ hạn 12 tháng. Chính vì vậy mà lãi suất trái phiếu cũng sẽ điều chỉnh theo.

Dưới đây là một ví dụ về các xác định lãi suất trái phiếu Masan MSN08202314.

Trái tức trái phiếu

Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) như sau: (i) đối với 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng 10% (mười phần trăm) một năm; và (ii) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng với 4% (bốn phần trăm) một năm. Trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này, “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 2 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

Nhà đầu tư có thể thấy lãi suất trái phiếu Masan MSN08202314 chỉ cố định cho 2 kỳ đầu tính lãi. Các kỳ sau sẽ được điều chỉnh theo lãi suất tiết kiệm thị trường.

Như vậy nếu nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào trái phiếu Masan MSN08202314 tại thời điểm đầu năm thì rõ ràng đến thời điểm hiện tại lãi suất trái phiếu giảm sẽ không đạt được kì vọng lợi nhuận đầu tư.

Ngoài ra với việc mua qua công ty chứng khoán TCBs nhà đầu tư phải chịu các khoản phí Margin bán lẻ, phí mua, bán và thuế thu nhập cá nhân. Do đó mà nếu đầu tư trong thời gian ngắn dưới 6 tháng thì hầu như không có nhiều lãi.

Bạn sẽ được xem đầy đủ các thông tin cách bảo rủi ro này trước khi đầu tư bất kỳ một trái phiếu nào trên ứng dụng hoặc website của TCBS.

Dưới đây là video tổng quan về các rủi ro chung khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Bạn có thể xem để hiểu thêm.

Quay trở lại bài học số 4: Lãi suất đầu tư trái phiếu doanh nghiệp iBond của Techcom Securities.

Tiếp tục Bài học số 6: Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu doanh nghiệp iBond so với các trái phiếu khác trên thị trường.

Xem toàn bộ: Bài học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

Bạn có thể quan tâm: Báo cáo đánh giá trải nghiệm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Securities.

Để cùng thảo luận và học hỏi chi tiết hơn: THAM GIA CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ TCBS

Tham gia Group  tư vấn đầu tư tại TCBS (Zalo):  https://zalo.me/g/ymnlvu541

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trịnh Công Hòa

Xin chào Anh/chị và các bạn thân mến. Hòa là Admin của Blog tài chính cá nhân TienCuaToi.vn

Hòa xây dựng Blog TienCuaToi để hướng dẫn mọi người sớm độc lập tài chính và thực hiện được các mục tiêu tài chính trong cuộc đời mình. Thu nhập thụ động, Chi tiêu, Tiết kiệm và Đầu tư là các chủ để mà Hòa sẽ tập trung chia sẻ hàng tuần trên Blog này.

Tìm hiểu thêm về Hòa tại đây.  Follow Hòa trên Facebook cá nhânđăng ký kênh Youtube  và Nghe Podcast Tâm Sự Tài Chính hàng tuần bạn nhé.